Group 230

Skanska

Behovet av Excelrapporter blev för stort för Skanska

När behovet av Excelrapporter blev för stort valde Skanska att se sig om efter en lösning. Valet föll på Exopen som de använder för både rapportering och budgetering. Så här beskriver de själva projektet.

Resultatet är vinning i både tid och pengar.

Magnus Blomberg, Commercial Development @ Skanska

Om Skanska

Skanska AB är en världsledande byggkoncern baserad i Stockholm med regionala kontor i hela Sverige. Skanska grundades i Malmö 1887.

Utmaning

Vi använde Excel med olika avancerade VBA-script för att göra våra prognoser. Antalet Excelrapporter var begränsat men behovet var stort. Vi ville inte skapa fler på grund av ovanstående.

Lösning

Vi har idag Exopen Report och Exopen Planning. Vi har gjort några unika komplexa rapporter som lagrar prognosinformation om projekt och resultatenhet, sedan även diverse enklare rapporter. Vi slipper vba-kod och olika versioner av dokumenten. Vi kan uppgradera Excel och vi samlar våra rapporter i en och samma portal.

Resultat

Vi har gjort väldigt mycket sedan vi införde systemet, till exempel publicerat en rapport för flera olika länder. I Europa har vi valutasäkring och vi använder även systemet för att plocka ut icke-ekonomiska rapporter samt för att utföra operationer där slutanvändarna kan köra en rapport för att utföra operationer i olika system. Vi kan göra ändringar av attestreglemente, uppdatera register, sätta behörigheter, låsa versioner och så vidare. Resultatet är att det finns vinning i både tid och pengar.

Nyfiken på Exopens produkter? Låt oss svara på din frågor!