Group 230

Exopen Planning

Effektivisera din budget- och prognosprocess med en lättanvänd och flexibel produkt
Redovisingsbyrå

Ett modernt budgetverktyg som tar din verksamhet till nästa nivå

Med Exopen Planning får du som CFO och Controller allt du behöver för att skapa en mer värdeskapande finansiell och operativ planering i ett lättanvänt verktyg som hela organisationen kan använda. 

Har du vuxit ur ditt befintliga budgetverktyg, prognosverktyg eller sitter du med alldeles för mycket manuella processer i Excel?

Med Exopen Planning kan du arbeta med modern och datadriven funktionalitet som effektiviserar din budget- och prognosprocess med integrerad analys i Power BI.

Du får snabbt en total överblick och högre precision på din budget vilket sparar tid. Du tittar alltid på kvalitetssäkrad data från ditt ERP vilket leder till snabbare insikter för bättre strategiska beslut om verksamheten. 

Thumbnail_Exopen_01

En mer värdeskapande planeringsprocess

  • Effektiv planering och analys
  • Total överblick och kontroll
  • Bättre strategiska beslut
Prova fritt i 14 dagar
Planning bild

Verksamhetsstyrning med finansiell och operativ planering

Välj moduler efter dina behov för att skapa en  skräddarsydd budget- och prognosprocess.

Med vårt planeringsverktyg kan du arbeta med både konto- och drivarbaserad budgetering, rullande prognos, scenarioplanering och what-if analys.

Det är enkelt att göra resultat- och balansrapporter, försäljningsanalys samt personalbudget med en automatisk kassa- och likviditetsprognos.

Genom smart funktionalitet som till exempel workflow, kommentarer och visualiseringar får du ett effektivare samarbete och total överblick.

Exopen Planning

Drivarbaserad budgetering

Vi rekommenderar alla att gå över till en mer drivarbaserad budgetering.

Genom att arbeta med drivare kan du enkelt och effektivt planera efter dina behov som automatiskt automatiskt driver in värden på rätt intäkts- och kostnadskonton i resultat och balansräkningen.

bloggbild8

Scenarioplanering

Med hjälp av scenarioplanering sparar du mycket tid och undviker att uppdatera olika planer för olika skeenden. Du kan enkelt planera utifrån olika skeenden som skulle kunna uppstå och ersätta en befintlig plan med ett mer relevant scenario.

Kombinerar du dessutom scenarioplaneringen i Exopen Planning med avancerad analys i Power BI får du full insikt i alla finansiella perspektiv.

Exopen Planning skärm

Rullande prognos

Släpp kalenderåret och fokusera på periodiska uppdateringar med hjälp av rullande prognos. Detta ger dig en löpande framåtblick som hjälper dig att styra organisationen snabbare i rätt riktning. 

Rullande prognos skapar även kontinuerligt engagemang vilket leder till bättre internt samarbete.

Vi hjälper vi dig att skapa processer som matchar din verksamhets dynamik.

Startsida slider - CFO

Automatisk likviditetsprognos

Med användarvänlig funktionalitet får du enkelt en resultat och balansräkning med korrekt likviditetsprognos. 

 

 

Exopen Data Layer & BI

Effektiv analys i Power BI

Har du redan Power BI eller funderar du på att börja använda Power BI?

Med Exopen Planning har vi en färdig BI modell och integration med Power BI vilket ger dig en kraftfull lösning för budget, prognos och planering med avancerad analys.

I Power BI kan du bygga unika rapporter, göra ad-hoc och prediktiv analys, samt koppla på andra datakällor som exempelvis CRM och HR.

Mer om Power BI
bloggbild5

Föredrar du att arbeta i Excel?

Vill du hellre göra din budgetering och prognostisering i Excel så kan du göra det via Exopens Excel add-in.

Med det sparar du tid med automatiserade processer och får snabbt upp data från ditt ERP i interaktiva visualiseringar över hela verksamheten. Du får kvalitetssäkrat underlag för ditt budget- och prognosarbete och kan fatta bättre beslut snabbare. 

Med flexibel inmatningsfunktion kan du budgetera på drivare, konto, projekt och personal med flera scenarios och versioner parallellt. Du delar enkelt information med alla i organisationen med behörighetsstyrning. 

Välj vår färdiga standardlösning eller skräddarsy din budgetering exakt som du vill ha den.

Några fördelar med Exopen Planning

Användarvänligt verktyg för hela verksamheten
Snabb och kostnadseffektiv onboarding
Modulär och flexibel lösning anpassat efter dina behov
Snabbare insikter för bättre beslut
Integrerat med Power BI för avancerad analys

Lyssna på våra kunder

Fintegrity Quote Card - SV-1
Isolerab Quote Card - SV-1
Läs våra kundcase

Vill du veta mer om Exopen Planning? Kontakta oss!